top of page

ilość foto cyfrowych

10

ilość odbitek 15x21

5

cena

300

czas trwania do min

60

dodatkowe ujęcie

40

ilość foto cyfrowych

15

ilość odbitek 15x21

10

cena

500

czas trwania do min

90

dodatkowe ujęcie

40

ilość foto cyfrowych

20

ilość odbitek 15x21

15

cena

700

czas trwania do min

120

dodatkowe ujęcie

40

bottom of page