top of page

ilość foto cyfrowych

10

ilość odbitek 15x21

10

cena

500

czas trwania do min

60

dodatkowe ujęcie

30

ilość foto cyfrowych

15

ilość odbitek 15x21

15

cena

700

czas trwania do min

60

dodatkowe ujęcie

30

ilość foto cyfrowych

20

ilość odbitek 15x21

20

cena

1000

czas trwania do min

60

dodatkowe ujęcie

30

bottom of page